گفت و گو با مهندس فرشاد سیاوشی

گفت و گو با مهندس فرشاد سیاوشی – مدیرعامل شرکت بی بافت اشاره مهندس فرشاد سیاوشی فارغ التحصیل رشته مهندسی پلیمر از دانشگاه کوئین مری لندن می باشد که پس از بازگشت به ایران در سال ۱۳۵۶ اقدام به تأسیس شرکت گریوه در زمینه واردات منسوجات نبافته می نماید، وی در سالهای بعد، پس از […]

پیشنهادات شما برای بهبود وضعیت صنعت منسوجات نبافته در ایران چیست؟

 به یاد دارم سال های ابتدایی تولید که برای اخذ مجوزتولید اقدام کرده بودیم به اداره طرح و برنامه در وزارت صنایع رفتیم. این اداره آمار تولیدات صنعتی (درهر زمینه ای در ایران) را در اختیار داشت و اطلّاعات مفید و ارزشمندی را در اختیارمان قرار داد. متأسفانه در حال حاضراین سیستم به طور کلی […]

از نظر دانش فنی و آکادمیک منسوجات نبافته در ایران چه جایگاهی دارد؟

لایه های بی بافت رشته جداگانه ای در دانشگاه ها ندارد و در بخشی از رشته نساجی بحث بی بافت ها تدریس می شود، در دانشگاه های سایر کشورها هم رشته مستقلی به نام منسوجات نبافته وجود ندارد.   ما همیشه دنبال کارهای جدید هستیم تا بدانیم صنعت بی بافت ها در دنیا چگونه است […]